1975 yılında Elazığ’da doğdu. Elazığ/Harput’lu bir anne ve Kastamonu/Daday’lı bir babanın ilk çocuğudur. Bütün eğitim sürecini Ankara’da gerçekleştirdi. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup 1997 yılında Ankara Barosu’ndaki avukatlık stajını tamamladıktan sonra; 1998 yılında, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği’nde, avukat olarak çalışmaya başladı. Ankara Üniversitesi’nin birçok birim, kurul ve komisyonunda ‘üye’ ya da ‘yönetici’ pozisyonlarında görevler alan ve avukatlık görevinin yanı sıra, farklı tarihlerde ‘Hukuk Müşavir Yardımcılığı’, ‘Hukuk Müşavirliği’ ve 2001-2004 yılları arasında da Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER’in Başkan Yardımcılığı’nı yapan Osman Fırat TURAN; Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden 2012 yılı Aralık ayında ayrılarak Serbest Avukat olarak çalışmaya başladı. Mesleki çalışmalarını kendi hukuk bürosunda devam ettirmektedir. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadriye ERKAN TURAN ile evlidir, Ilgaz ve Çınar’ın babasıdır


Mezuniyet Sonrası Eğitim

 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİSAUM – “Fikrî ve Sınai Haklar Sertifika Programı”
 • 2002 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK ENSTİTÜSÜ – “İnşaat Sözleşmeleri ve Tahkim Hukuku Sertifika Programı”
 • 2004 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ – “Özel Hukuk Anabilim Dalı-Roma Özel Hukuku Yüksek Lisans” 2003

Yurtdışı Eğitimleri

 • LUSOFONA ÜNİVERSİTESİ / LİZBON – PORTEKİZ  “Avrupa Birliği Eğitim Programı – ICC Tahkim Hukuku” 2009

Diğer Profesyonel Deneyimler

 • Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Hukuk Kurulu / Üye
 • A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar  Etik Kurulu / Üye
 • Adli Bilimciler Derneği Yönetim Kurulu / Üye (Sayman)
 • İlk Bakış Az Görenlere Yardım Derneği (İBAYDER) Yönetim Kurulu / Üye (Sayman)
 • Ankara Barosu Disiplin Kurulu (2012-2014 Dönemi) / Üye

Konferans, Semp. ve Eğitim Prog. Sunumları

Gazi Üniversitesi – Adli Bilimler ve Spor Kongresi : “Bahis Oyunlarının Hukuksal Boyutu” 2008

Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu : “Hekimin İhbar Yükümlülüğünde ‘Etik/Hukuk’ Çelişkisi” 2009

Iğdır Üniversitesi – Ağrı Dağı Eteklerinde Adli Bilimler Günleri : “Hukuka Aykırı Deliller” 2009

Antalya Tabip Odası – 2. Ulusal Tıp Günleri : “Olası Komplikasyonlar Ekseninde Tazminat Davalarına Bakış”

2011 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – 8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi : “Aydınlatılmış Onam ve Hukuki Etkisi” Burdur 2011

3. Ulusal Tıp Günleri – Kütahya : “Nefret Suçları” 2012

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi – Çocuk Hakları Sempozyumu : “Çocuğun Ticarî İstismarı” Tokat 2012

Bülent Ecevit Üniversitesi – 9. Anadolu Adli Bilimler Kongresi : “Uluslararası Sözleşmelerde Mobbing” Zonguldak 2012

Erzurum Emniyet Müdürlüğü – Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu : “Sağlık Çalışanlarına Dönük Psikolojik Şiddet” Erzurum 2012

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Araştırma Merkezi – Nükleer Adli Bilimler Sertifika Programı: “Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer-Endüstriyel Silahlar Yasal Mevzuat ve Gümrük” Ankara 2013

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü – Adli Bilimler ve Biyoteknoloji Sertifika Programı: “Biyogüvenlik ve Biyoteknoloji Hukuku” Ankara 2013

Sağlık Hukuku Araştırma Merkezi (SAHUMER) – III. Uzaktan Eğitim Sağlık Hukuku Sertifika Programı : “Hasta Şikayetlerinin Hukuksal Yönü” Ankara 2014/2015/2016

Üye Olduğu Kuruluşlar

 • Ankara Barosu
 • Adli Bilimciler Derneği
 • İlk Bakış Az Görenlere Yardım Derneği