About Me

He was born in Elazığ, in 1975. He carried out his whole education process in Ankara. After he graduated from Ankara University Faculty of Law in 1996 and finished his legal practise in Ankara Bar Association in 1997; he started to study as a lawyer in Ankara Univercity Rectorship’s Legal Consultancy Department.
He took charge in a lot of units, concils and committee as a ‘member’ or ‘director’. Alongside of his attorneyship duty, he made ‘Assistance of Attorneyship”, “Attorneyship Regency” in different dates. He made co-head the Center for Research and Practice in Turkish and Foreign Language (TÖMER) between the years of 2001–2004. He resigned from his duty in Ankara University and and opened his own law firm. He lives in Ankara with his wife, Ophthalmologist Doctor Kadriye ERKAN TURAN and twins Ilgaz and Çınar.

Education After Licence Graduate

•CERTIFICATE PROGRAMME: A.U. FISAUM (Center for Research and Practice For Intellectual and Industrial Property Rights) – “Intellectual and Industrial Property Rights” (2002)
•CERTIFICATE PROGRAMME: Banking Institute – “Construction Contract and Arbitration Law” (2004)
•GRADUATE: Ankara University İnstitude of Social Sciences / Department of Private Law (2003)

Study Abroad

•LUSOFONA UNIVERSITY / LIZBON – PORTUGAL – “European Union” Training Programme (2009)

Other Proffesional Experiences

•Turkey University Sports Federation’s Assembly of Civil Chambers / Member
•Ankara University Faculty of Dentistry Clinical Researches Ethics Committee / Member
•Forensic Scientists Association’s Management / Treasurer

Associateship Organizations

•Ankara Bar Assotiation
•Forensic Sciences Associaton

Foreign Language

English

Our Study Fields

•Commercial Law and Company Law
•Building, National and International Arbitration Law
•Labour and Social Security Law
•Insurance and Banking Law
•Criminal Law
•Medicine, Drug and Sport Law
•Administrative and Tax Law
•Family Law
•Public Procurement Law
•Telecommunication, Information Technology and Communication Law
•Press Law
•Educational Law

Çalışma Alanları

İDARE HUKUKU

 • Kamu İhale Hukuku.
 • Rekabet Hukuku.
 • Telekomünikasyon Hukuku. 
 • Enerji Hukuku. 
 • RTÜK kararları ile ilgili iptal davaları.
 • Kamu Personel Hukuku ile ilgili davalar.
 • Eğitim Hukuk ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundan doğan uyuşmazlıklar.
 • Atama, tayin, disiplin/ceza soruşturmaları ve cezalarına ilişkin süreç yönetimleri ve davalar.
 • Kamu Kurumları aleyhine açılan iptal davaları ile maddi ve manevi tazminat istemli “tam yargı” davaları.

TİCARET HUKUKU

 • Limited ve Anonim Şirketler ile ilgili tüm davalar.
 • Şirket kurma, şirket birleşmeleri ve hisse devirleriyle ilgili süreç yönetimleri.

BORÇLAR, SÖZLEŞMELER VE MİRAS HUKUKU

 • Borçlar Kanunu eksenli alacak ve tazminat davaları ile sözleşme yönetimi.

İŞ HUKUKU

 • Bireysel ve Toplu İş Hukukundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

SAĞLIK HUKUKU

 • Hekimin idari, hukuki ve cezai sorumluluğuna ilişkin davalar.
 • Hasta hakları ile ilgili ceza ve tazminat davaları.
 • İlaç hukuku.
 • Medikal malzeme ve cihazlara ilişkin dava ve sözleşmeler.

AİLE HUKUKU

 • Boşanma, nafaka, katkı payı ve mal paylaşımı davaları.

İMAR, İNŞAAT, TAŞINMAZ VE TAKHİM HUKUKU

 • İmar Mevzuatı ile eser sözleşmelerinden doğan davalar; iç ve dış tahkim davaları.

TAZMİNAT, SİGORTA VE SORUMLULUK HUKUKU

 • Bedensel zararlar ve ölüm nedeniyle oluşan maddi/manevi tazminat davaları ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle meydana gelen manevi zararlara ilişkin davalar.

CEZA HUKUKU

 • Uluslar arası suçlar, kişilere karşı işlenen suçlar ve topluma karşı işlenen suçlarla ilgili davalarda savunma ve müşteki temsili.

ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURULARI

 • Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılacak başvurular ile ilgili danışmanlık ve süreç yönetimler.

YENİ VE DEĞİŞKEN ALANLAR

 • İşyerinde psikolojik/duygusal şiddet ve yıldırmadan (Mobbing) doğan dava ve süreçler.
 • Biyoteknoloji Hukuku.
 • GDO düzenlemeleri.
 • KBRN-E Hukuku.

 

 

 

 

Hakkında

1975 yılında Elazığ’da doğdu. Bütün eğitim sürecini Ankara’da gerçekleştirdi. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup 1997 yılında Ankara Barosu’ndaki avukatlık stajını tamamladıktan sonra; 1998 yılında, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği’nde, avukat olarak çalışmaya başladı. Ankara Üniversitesi’nin birçok birim, kurul ve komisyonunda ‘üye’ ya da ‘yönetici’ pozisyonlarında görevler alan ve avukatlık görevinin yanı sıra, farklı tarihlerde ‘Hukuk Müşavir Yardımcılığı’, ‘Hukuk Müşavirliği’ ve 2001-2004 yılları arasında da Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER’in Başkan Yardımcılığı’nı yapan Osman Fırat TURAN; Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden 2012 yılı Aralık ayında ayrılarak Serbest Avukat olarak çalışmaya başladı. Mesleki çalışmalarını kendi hukuk bürosunda devam ettirmektedir. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadriye ERKAN TURAN ile evlidir, Ilgaz ve Çınar’ın babasıdır.

Mezuniyet Sonrası Eğitim

 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİSAUM – “Fikrî ve Sınai Haklar Sertifika Programı” 2002
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK ENSTİTÜSÜ – “İnşaat Sözleşmeleri ve Tahkim Hukuku Sertifika Programı” 2004
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ – “Özel Hukuk Anabilim Dalı-Roma Özel Hukuku Yüksek Lisans”  2003

Yurtdışı Eğitimleri

 • LUSOFONA ÜNİVERSİTESİ / LİZBON – PORTEKİZ  “Avrupa Birliği Eğitim Programı – ICC Tahkim Hukuku” 2009

Diğer Profesyonel Deneyimler

 • Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Hukuk Kurulu / Üye
 • A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar  Etik Kurulu / Üye
 • Adli Bilimciler Derneği Yönetim Kurulu / Üye (Sayman)
 • İlk Bakış Az Görenlere Yardım Derneği (İBAYDER) Yönetim Kurulu / Üye (Sayman)
 • Ankara Barosu Disiplin Kurulu (2012-2014 Dönemi) / Üye

Konferans, Semp. ve Eğitim Prog. Sunumları

 • Gazi Üniversitesi – Adli Bilimler ve Spor Kongresi : “Bahis Oyunlarının Hukuksal Boyutu” 2008
 • Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu : “Hekimin İhbar Yükümlülüğünde ‘Etik/Hukuk’ Çelişkisi” 2009
 • Iğdır Üniversitesi – Ağrı Dağı Eteklerinde Adli Bilimler Günleri : “Hukuka Aykırı Deliller” 2009
 • Antalya Tabip Odası – 2. Ulusal Tıp Günleri : “Olası Komplikasyonlar Ekseninde Tazminat Davalarına Bakış” 2011
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – 8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi : “Aydınlatılmış Onam ve Hukuki Etkisi” Burdur 2011
 • 3. Ulusal Tıp Günleri – Kütahya : “Nefret Suçları” 2012
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi – Çocuk Hakları Sempozyumu : “Çocuğun Ticarî İstismarı” Tokat 2012
 • Bülent Ecevit Üniversitesi – 9. Anadolu Adli Bilimler Kongresi : “Uluslararası Sözleşmelerde Mobbing” Zonguldak 2012
 • Erzurum Emniyet Müdürlüğü – Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu : “Sağlık Çalışanlarına Dönük Psikolojik Şiddet” Erzurum 2012
 • Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Araştırma Merkezi – Nükleer Adli Bilimler Sertifika Programı: “Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer-Endüstriyel Silahlar Yasal Mevzuat ve Gümrük” Ankara 2013
 • Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü – Adli Bilimler ve Biyoteknoloji Sertifika Programı: “Biyogüvenlik ve Biyoteknoloji Hukuku” Ankara 2013
 • Sağlık Hukuku Araştırma Merkezi (SAHUMER) – III. Uzaktan Eğitim Sağlık Hukuku Sertifika Programı : “Hasta Şikayetlerinin Hukuksal Yönü” Ankara  2014/2015/2016

Üye Olduğu Kuruluşlar

 • Ankara Barosu
 • Adli Bilimciler Derneği
 • İlk Bakış Az Görenlere Yardım Derneği

İletişim

Av. Osman Fırat TURAN 
Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi Enis Behiç Koryürek Sokak M.Life -3 Butik Rezidans No: 24/27 06690 Çankaya/ANKARA

Gsm : 0 543 206 80 75 – E-posta : turan@osmanfiratturan.av.tr

[contact-form-7 id=”81″ title=”İletişim formu 1″]

Yayınlarım

Adobe-iconMakaleler

HEKİMİN İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE HUKUK-AHLAK ÇELİŞKİSİ

İSTİSNA SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN BORÇLARI

KARAYOLU İLE YAPILAN EŞYA TAŞIMLARINDA

ROMA, İSVİÇRE-TÜRK VE İNGİLİZ HUKUKUNDA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU

SÖZLEŞMEDE İRADE SAKATLIKLARI(HATA,HİLE,TEHDİT)

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KANDA VE NEFESTE ALKOL YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN HUKUKU – “SORUNLAR/AÇMAZLAR”

35’İNCİ MADDEDEN 50/D’YE  – “ÖYP’Lİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN HUKUKSAL STATÜSÜ”

UYARMA CEZASI VE SONRASI – “YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN HUKUKUNUN KORKUTUCU YÜZÜ”

MOBBİNG VE YÜKSEKÖĞRETİM – “PSİKOLOJİK ŞİDDET NEDEN ÜNİVERSİTELERDE ?”

ÖRGÜTSEL PATALOJİ VE MOBBİNGİ ÖNLEMENİN YOLLARI

KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA CEZASI – “ETKİLERİ/HUKUKİ SONUÇLARI”

DANIŞTAY KARARLARI EKSENİNDE ÜNİVERSİTE VE KAMU HASTANELERİNİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU

YARGITAY KARARLARI EKSENİNDE ÖZEL HASTANELERİN VE ÇALIŞANLARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU

MÜLKİYET HAKKI VE İMAR PLANIN İPTALİ DAVALARI

UNUTULAN KAVRAM “İYİ İDARE”

PowerPoint-iconSunumlar

AYDINLATILMIŞ ONAM VE HUKUKİ ETKİSİ

BİYOTEKNOLOJİ HUKUKU

ÇOCUĞUN TİCARİ SÖMÜRÜSÜ

HASTA ŞİKAYETLERİNİN HUKUKSAL YÖNÜ

HEKİMİN İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE HUKUK – ETİK ÇELİŞKİSİ

KBRN-R YASAL DÜZENLEMELER VE GÜMRÜK

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA AYDINLATILMIŞ ONAM, RIZA VE HUKUKİ ETKİLERİ

NEFRET SUÇLARI

OLASI KOMPLİKASYONLAR EKSENİNDE TAZMİNAT DAVALARINA BAKIŞ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PSİKOLOJİK ŞİDDET

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE MOBBİNG